Bio-solarne hiše so priznano najbolj zdrave hiše!

 

Ker v njih ni potrebna prezračevalna naprava, ki  ustvarja umetno klimo in povzroča vrtinčenje zraka, živijo stanovalci v naravni zdravi klimi z nizko relativno vlažnostjo zraka, vdihavajo čist zrak in imajo suhe stene. Tvorba plesni je fizikalno onemogočena, pa tudi pršic v hišnem prahu ni. Izključen je tudi nastanek virusov, bakterij, alergenov in drugih škodljivih snovi, ki jih lahko proizvajajo ogrevanje s toplim zrakom in prezračevalne naprave ter ropot, ki ga te prezračevalne naprave povzročajo.

Stensko sevalno ogrevanje greje stanovalce v bio-solarni hiši kot sončni žarki in pospešuje njihovo zdravje.

 

Tudi alergiki se v naravni klimi bio-solarne hiše počutijo ugodno. 

 

V bio-solarni hiši "iz hiše" ne izvira nobena nevarnost za zdravjeZoper nevarnost za zdravje se nam v bio-solarni hiši ni potrebno boriti s potratnimi tehničnimi napravami kot v mnogih nizko-energijskih in pasivnih hišah. 

Največja nevarnost za vse hiše in njihove stanovalce je življenjsko nevarna plesen, ki nastaja iz vlage, katero povzroča kondenzirana vodna para. Stanovalcem škodujejo tudi alergeni, prah, legionela, iztrebki pršic, bakterije in virusi v zraku za dihanje  

Šele z revolucionarnim sistemom gradnje bio-solarne hiše nam je uspelo, da te nevarnosti sploh ne nastanejo. Vodna para uhaja iz nje po naravni poti skozi zanjo difuzijsko odprt hišni ovoj. Prezračevalna naprava, ki je nujna v ostalih energijsko varčnih hišah za preprečitev nastanka rose, draga ob nakupu in rabi drago vzdrževanje, ker to porabi veliko energije, je v bio-solarnih hišah odvečna. Te imajo zdravo, naravno stanovanjsko klimo. Njihov zdravilni učinek je dodatno podprt še z biološkimi, kemijsko nevtralnimi gradbenimi materiali in stenskim sevalnim ogrevanjem, ki je zelo podobno sončnemu  sevanju.

V  naravni stanovanjski klimi bio-solarne hiše obstaja za dihanje samo čist in zdrav zrak.

Bio-solarna hiša je s strani strokovne komisije nagrajena kot "najbolj zdrava hiša v Nemčiji"!


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola