Ogrevanje bio-solarnih hiš

 

Prostore v bio-solarni hiši ogrevamo s sevalno toploto sončne energije in drv.

 

Vsaka hiša, tudi vsaka nizko-energijska hiša rabi ogrevanje. Toplotne izgube skozi hišni ovoj, s prezračevanjem in z obnašanjem stanovalcev so neizogibne in se morajo izravnati. Razen tega mora biti v vsaki hiši proizvedena topla porabna voda, na primer  za kopanje, prhanje in pranje rok. Hiše z udobnimi stanovanjskimi lastnostmi brez vsakega dovajanja energije za ogrevanje ni!

 

Bio-solarne hiše rabijo za proizvajanje tople vode poleti sončno sevanje. Sončni zbiralnik dovaja sončno energijo v velik shranjevalnik tople vode. Kadar pa pozimi solarna naprava ne more dobaviti dovolj energije, proizvaja le to kamin na drva ali kak drug poljuben proizvajalec toplote. V veliki posodi za toplo vodo je vgrajen toplotni izmenjevalnik v katerem se greje porabna voda v pretoku. Zaradi tega je okužba vode z bakterijami (legionelo) izključena.

Bio-solarne hiše imajo, posebej za njih razvit,, zelo učinkovit, enostaven in predvsem zdrav toplotni razdelilni sistem stenskega sevalnega ogrevanja. To se s toplo vodo oskrbuje iz shranjevalnika in greje stanovalce tako zdravo in prijetno kot sončni žarki. Termostati uravnavajo sobno temperaturo v vsakem prostoru posebej. Takšno ogrevanje ne povzroča gibanja zraka kot na primer talno ali stropno ogrevanje, grelna telesa ali ogrevanje s toplim zrakom iz prezračevalnih naprav, ki vsa povzročajo vrtinčenje zraka, zaradi katerega hišni prah preide v zrak za dihanje.   

Celotna naprava je ob nakupu, kakor tudi za vzdrževanje posebej gospodarna. Koncipirana je tako, da je število delov, ki so podvrženi obrabi in jih je z dragimi nakupi potrebno včasih zamenjati, zmanjšano na minimum. Prosto stoječe bio-solarne hiše imajo porabo energije za ogrevanje povprečno v višini 15 – 25 kWh/m²a za ogrevanje prostorov, oskrbo s toplo vodo in romantiko ob kaminu  z istočasnim delnim ogrevanjem zimskega vrta.

Pri cenah za drva ca 80.-€ za km znese to 150.-€ do 300.-€ stroškov za ogrevanje na leto. Ostalo toploto dobavlja sonce zastonj.
Cene za drva in druga goriva iz lesa bodo v primerjavi s stalno naraščajočimi cenami za kurilno olje, plin in električno energijo tudi v bodočnosti relativno stabilne.

Lastniki bio-solarnih hiš bodo tudi v bodočnosti zlahka plačevali svoje stroške za ogrevanje.


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola