Poskusno stanujte v sončnem parku v St. Albanu.

 

V Sončnem parku v St. Albanu v zvezni deželi Porenje-Pfalško se lahko ob poskusnem stanovanju v več vzorčnih bio-solarnih hišah prepričate o enkratnih prednostih revolucionarnega "gradbenega in energijskega sistema bio-solarne hiše."

Sončni park v St. Albanu

Na lahno, proti jugu nagnjenem pobočju, na robu vasi St. Alban je firma Bio-Solar-Haus GmbH na ca 2 hektarjih površine uredila gradbeno področje za 12 bio-solarnih hiš in eno gospodarsko zgradbo. Tukaj lahko vidite, kako se poceni gradbenemu zemljišču lahko dvigne vrednost in zgradi naselje, ki je prijazno naravi.

Niti beton, niti asfalt ne krasita tal na poteh. Parkirišča, nezazidane površine in strehe so lahke za vzdrževanje, ekstenzivno ozelenele  in dopuščajo naravi, mnogovrstno obsegajočo oblikovno svobodo delovanja.
Domače grmovje, živa meja in sadno drevje nudijo ptičem, mali divjadi in množici redkih živali  zaščito in hrano.

Z deževnico napajano , majhno, naravno jezero je dom ribam in dvoživkam. Njegova voda se čisti naravno, s  trsno čistilno napravo na veter, greje pa ga sonce.

Gostje in uporabniki hiš, prav tako pa tudi okoliški otroci se v njem radi okopajo, uporabijo pa ga tudi kot igrišče. 

Za sanitarije se uporablja jezerska voda, očiščena v ladijski čistilni napravi.

Odpadna voda iz naselja se čisti naravno v rastlinski čistilni napravi.

Pitna voda je iz krajevnega vodovoda.

Z naravnim električnim  tokom se naselje oskrbuje po krajevnem omrežju. Foto-voltaične naprave napajajo v omrežje toliko električnega toka,  koliko ga naselje rabi.  

Za oskrbo s toploto za ogrevanje hiš se uporablja brezplačno sončno sevanje in majhna količina drv. 

Sončni park in njegove zgradbe so trajno energijsko samozadostni.

Od njih ne izhajajo nobene nevarnosti za naravno okolje.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola