Zaščita okolja
Bio-solarne-hiše so najboljše zaščitnice okolja!

Imajo najnižje obratovalne stroške, se sušijo naravno in zastonj in se ogrevajo s soncem in poceni drvi z najnižjo tehnično porabo. Zgrajene so iz naravnih domačih materialov, z nizkimi transportnimi stroški, gradijo pa jih domači obrtniki.

Porabijo najmanj primarne energije in so zato deležne najvišjih državnih spobud. (KfW Effizienzenergiehaus 70 nach EnEV 2009 – KfW učinkovita energijska hiša po EnEV 2009)

Njihova zelo nizka poraba primarne energije se lahko pokrije z majhnimi izdatki s foto voltaično napravo.

Bio-solarne hiše so na ta način hiše za pridobivanje električne energije s katerimi lahko celo služimo.

 

Vaše prizadevanje, da bi pri gradnji hiše zaščitili okolje se začne že pri izbiri gradbenih materialov za vašo hišo in se nadaljuje z izbiro ogrevalne energije. Do uporabnosti gradbenih materialov za gradnjo hiše, vsebujejo ti že več ali manj okolju škodljive energije. Imenujemo jo  "siva  energija", ker v konkretnem gradbenem materialu ni opazna. Lahko pa naredimo grobo zaporedje njegovega obremenjevanja okolja.Najvišje obremenitve okolja povzročijo vsi materiali, ki so proizvedeni iz fosilnih surovin, kot so nafta, zemeljski plin in premog, npr. vse umetne mase, na primer stiropor, PVC, plastika, folije iz umetnih mas, prav tako pa tudi vsi materiali, ki so sicer iz naravnih surovin, vendar se za njihovo  primernost kot gradbeni material zapravi mnogo energije kot npr. vse kar je iz cementa, gline, stekla, gume itd., na primer cementna opeka, opečni zidaki, strešna opeka, steklene šipe, folije iz gume itd., prav tako pa tudi vse kovine.

Nizke obremenitve okolja povzročijo naravni gradbeni materiali kot npr. naravni kamni, ilovica, skrilavec itd.

Najnižje obremenitve okolja povzročijo naravni, prirastni gradbeni materiali kot npr. les, slama, volna itd. Tudi iz odpada spet  za uporabo narejeni gradbeni materiali so praviloma okolju prijazni, ker ponovno izkoriščajo sivo energijo odpada, kot npr. celuloza iz starega časopisnega papirja, ki slovi kot idealen izolacijski material. Splošno velja:

 

Čim bolj mora nek gradbeni material biti obdelovan in čim dalje transportiran, tem bolj obremenjuje okolje.
Čim bolj naraven je nek gradbeni material, tem bolj ščiti okolje pa tudi vaše zdravje in vaše finance.

 

Izbira nosilca ogrevalne energije je še mnogo bolj pomembna kot izbira gradbenega materiala. Gradbene materiale rabite samo enkrat. Ogrevalno energijo uporabljate celo življenje. Pri zgorevanju kurilnega olja, plina in premoga, se proizvaja klimatsko škodljiv CO2, ki se sprošča v atmosfero, kar znatno prispeva k krepitvi efekta tople grede na zemlji in s tem k segrevanju zemlje z vsemi negativnimi posledicami.

Električni tok iz elektrarn na kurilno olje, plin in premog je najbolj škodljiv za klimo, ker se uporabi samo  ca 33 % ogrevalne energije olja, plina in premoga.  Ostalih 66 % praviloma obremenjuje okolje kot neizkoriščena toplota. Podobno je tudi pri atomskih centralah. Te sicer ne obremenjujejo  klime s CO2, vsebujejo pa druge neizmerljive in dolgotrajne nevarnosti za celotno človeštvo.

Naravni električni tok iz vodnih, vetrnih in sončnih elektrarn je najbolj čist električni tok brez znatnega obremenjevanja klime. Vendar je električni tok mnogo predrag dragocen, da bi se z njim greli. To velja tudi za topotne črpalke. Te proizvajajo ca. 30-40 % ogrevalne toplote, ki jo daje tok, ob tem pa imajo še visoko porabo električnega toka za svoj pogon.
Da bi  lahko ocenili obremenitve okolja s porabo ogrevalne energije v hišah in hiše primerjali med sabo glede obremenjevanja okolja, obračunavamo potrebe po primarni energiji v  m² in leto v kWh/m²a. Potreba po primarni energiji ima s potrebo po ogrevalni energiji, ki jo merimo v enaki dimenziji  kWh/m²a samo pogojno opraviti. Kajti potreba po primarni energiji nam pove, kako okolju škodljivo ali okolju prijazna je s CO2 obremenjena klima, ki bo proizvedena v hiši zaradi potrebe po ogrevalni energiji.Obremenjevanje okolja je najvišje, kadar ogrevalne naprave uporabljajo električni tok.
Najnižje pa je, kadar se uporabljajo regenarativni nosilci energije, les in solarno sevanje.

 
Ker je to tako, nemška država s posredovanjem KfW banke priznava na podlagi programa zniževanja emisij CO2 z davčno neobremenjenimi poceni krediti za gradnjo hiš. Ti so tem bolj ugodni, koliko nižja je specifična potreba po primarni energiji za ogrevanje in za gretje tople vode v hiši.

Najbolj država podpira gradnjo hiš, ki imajo specifično potrebo po primarni energiji pod 40 kWh / m² a.

Bio-solarne- hiše imajo gospodarsko najnižjo potrebo po primarni energiji, pod 20 kWh / m² a.


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola