Stroški ogrevanja in obratovanja bio-solarne hiše

 

Bio-solarne hiše imajo ca 80% nižje stroške obratovanja od pasivnih hiš.

 

Stroški ogrevanja niso samo stroški energije, ampak stroški energije plus stroški za vzdrževanje, popravila in odpis opreme za ogrevanje. Vsi skupaj so obratovalni stroški in se vedno bolj dražijo.

Zaradi tega pri hišah ne smemo primerjati samo stroškov za gradnjo, ampak še bolj stroške obratovanja in vzdrževanja hiše.

Stroške gradnje plačamo samo enkrat – dragi bodoči stroški obratovanja v drugih hišah nas obremenjujejo celo življenje!

 

Stroški ogrevanja in obratovanja pri bio-solarni hiši

Pri "energijskem sistemu bio-solarne hiše" je potrebna energija za ogrevanje pod 20 kWh / m² a pridobljena brez kurilnega olja, plina in električnega toka in brez posebnih tehničnih  pripomočkov direktno, iz poceni lesa in brezplačnega sevanja sonca.

 

Sonce ne rabi fosilne, klimatsko škodljive energije za ogrevanje. Kamin na drva v zimskem vrtu z grelnikom vode, termična solarna naprava in shranjevalnik tople vode z mehanskim pretočnim grelnikom  za porabno vodo (brez legionele) proizvajajo in zbirajo regenerativno pridobljeno toploto. Voda v shranjevalniku se poleti greje zastonj s termično solarno napravo,  pozimi  pa s kaminom. To je vir toplote za zdravo stensko sevalno ogrevanje in za porabno vodo. Za pretakanje tople vode skozi napeljavo so potrebne samo 3 črpalke z nizko električno pogonsko energijo.  
Zato je patentiran mnogokrat preizkušen in nagrajen "sistem gradnje in energetski sistem bio-solarne hiše" najbolj zdrava, gospodarna in za bodočnost najbolj zanesljiva  metoda za posebej energijsko učinkovito ter ljudem in okolju primerno gradnjo hiš. Bio-solarna hiša ne ščiti samo zdravja stanovalcev, ampak trajno tudi njihove finance. Lastniki bio-solarnih hiš so neodvisni od vedno dražjih fosilnih goriv, izdatkov za vzdrževanje, stroškov za popravila in so osvobojeni odpisov stroškov za nabavo nadomestne, nepopravljive ali zastarele hišne  tehnike. Bio-solarne hiše imajo zaradi tega trajno najnižje stroške obratovanja.

Investicijski stroški za gradnjo bio-solarnih hiš niso višji od stroškov gradnje nizkoenergijskih hiš, vendar pa so znatno nižji od stroškov gradnje kompliciranih pasivnih hiš. Ob tem pa varčujejo bio-solarne hiše lastniku od vselitve naprej stroške ogrevanja in obratovanja in ne šele, ko se visoki investicijski stroški za gradnjo pasivne hiše po nekaj letih amortizirajo s privarčevanimi stroški za ogrevanje. Vedno višji stroški za vzdrževanje, popravila in odpisovanje nujnih strojnih naprav obremenjujejo lastnike pasivnih hiš celo življenjsko dobo.

Zaradi njihovega izjemno nizkega obremenjevanja okolja in zelo nizke potrebe po primarni energiji, praviloma izpod ca 15 kWh/m²a, so bio-solarne hiše uvrščene med tiste, katerih gradnja je deležna državne subvencije (KfW-Effizienz Haus 70 (po EnEV 2009). Poročila lastnikov bio-solarnih enodružinskih hiš izkazujejo naslednje stanje porabe in stroškov:

Za pripravo tople vode, ogrevanje prostorov in za romantiko ob odprtem kaminu lahko enodružinska bio-solarna hiša  porabi na leto 3 do 5 kubičnih metrov drv in ca 200 kWh el. toka za pogon črpalk s katerimi se poganja po ceveh topla voda.

To znaša pri  ceni drv 80€/km in pri ceni 0,20 €/kWh električnega toka stroškov energije za ogrevanje med 280 € in 440 € na leto.

Te vrednosti se seveda spreminjajo glede na število stanovalcev, velikost hiše, lokacijo, vedenja stanovalcev in pogosto tudi glede na število hišnih živali.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola