Preureditev in sanacija obstoječih hiš v bio-solarne hiše

je pod določenimi pogoji gospodarna in fizikalno ter gradbeno izvedljiva.

Pogosto dobivamo vprašanja glede  možnosti preureditve obstoječih hiš v bio-solarne hiše po  sistemu gradnje in energije bio-solarna hiša.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je preureditev in sanacija obstoječih hiš gospodarna in smiselna:

-       Gre za obstoječo konstrukcijo hiše, z malo ali z nič nosilnimi notranjimi stenami.

-       Sanirati je potrebno tako ostrešje, kakor tudi samo streho.

Potek:

Pri obstoječi hiši se v idealnem primeru, če so zunanje stene dobro ohranjene, konstrukcija (zunanje stene) uporabi kot zunanji ovoj bio-solarne hiše. Ta je lahko izdelan iz opeke ali tudi iz lesa.

V vsakem primeru je potrebno obstoječe ostrešje odstraniti, s pomočjo dvigala pa v hišo postaviti in montirati posamezne elemente notranje hiše.

Za zimski vrt, ki je obvezen del bio-solarne hiše, mora biti razpoložljiv ali ustvarjen  dodatni prostor.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola