Bio-pasivna hiša

Bio-solarna hiša

je generacija novih, učinkovitejših, bioloških pasivnih hiš z nad 80 % znižanimi stroški za ogrevanje in obratovanje:

 

Bio-pasivna hiša

je cenovno ugodnejša, energijsko varčnejša, stroškovno varčnejša, manj komplicirana, bolj zdrava, prijaznejša uporabnikom, obzirnejša do okolj, dolgoročno varnejša od vseh do sedaj zgrajenih hiš!

Bio-solarna hiša

je konstruktivni in učinkovitejši nadaljnji razvoj pasivne hiše

Je gradbeno-tehnično in energijsko "hiša v solarnem zbiralniku".
Ima naravno zdravo klimo in ne potrebuje škodljive prezračevalne naprave.
Ima za zdravje stanovalcev koristno stensko sevalno ogrevanje prostorov.
Konstruktivno, brez tehničnih naprav izključuje nevarnost vlage in nastanek plesnobe
Ima trdoživo biološko gradbeno substanco.
Ne potrebuje hitro pokvarljive drage hišne tehnike.
Z najnižjimi stroški regenerativno krije svoje nizke potrebe po toploti.
Ima najvišjo trajno energijsko učinkovitost.
Je CO2 nevtralna in ne obremenjuje okolja
Je najgospodarnejša "varčna hiša" in ni razsipna "tehnična hiša"

Je deležna najvišjih državnih spodbud.
Bazira na preizkušenem gradbenem in energijskem sistemu "bio-solarne hiše"
Kot "bio-solarna hiša" je poimenovana kot "najbolj zdrava hiša"
Kot "bio-solarna hiša"  je pridobila cetifikat "Energie-Plus-Siegel".


Bio-solarna hiša izpolnjuje mnogo pogojev.


Bio-solarna hiša je vrsta montažne hiše v načinu lahke gradnje s stebri (ogrodjem), tablami (ploščami) iz lesa ali kot jeklena konstrukcija


Obstaja mnogo oznak, ki zadevajo tudi bio-solarno hišo. Nekaj primerov

- plus-energijska hiša

- KfW-40-hiša

- varčna hiša

- zdrava hiša

- hiša z dodatno vrednostjo

- bio-sončna hiša

- bodočnost gradnje

- bio-pasivna hiša
This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola